Lư xông trầm gốm men nhiều màu

Lư xông trầm (insense burner) gốm men nhiều màu
Kích thước: cao 39 cm
Niên đại: Triều Mạc – Lê Trung Hưng, thế kỷ 16 – 17
Sưu tập: Trần Minh – Hải Phòng

Xem thêm