Lọ độc sắc gốm Biên Hòa

Lọ độc sắc gốm Biên Hòa
Sản xuất: giữa thể kỷ 20
Mộc: Ất Mùi – Mỹ nghệ Biên Hòa Việt Nam
Kích thước:


Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm