Hộp trang trí nổi Lân gốm Chu Đậu

Hộp phấn đắp nổi Lân gốm Chu Đậu
Niên đại: thế kỷ 15 – thời Lê
Kích thước: đường kính 6cm; cao 5,6cm
Sưu tập: Âu Dương Phong (Nguyễn Hữu Tuấn) – Nha Trang

Xem thêm