Hoạt động văn hoá nghệ thuật Hội khoa học lịch sử – tháng 04/2022

Hoạt động văn hoá nghệ thuật do UBND TP.Cao Lãnh và Hội khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp thực hiện

Nguồn từ kênh Youtube: Đồng Tháp Đất & Người – Hội KHLS Đồng Tháp

 

 

Xem thêm