Hồ Lô Nâu

Mời Diễn Đàn cùng thưởng thức một bình gốm Khmer cao 29 cm , thế kỷ 11-12 . Đây là một dòng đồ hiếm gặp có nguồn gốc từ tỉnh Kiên Giang .

Quang Ngọ

Xem thêm