Hành trình một pho tượng

Kính mời DĐ xem pho tượng Phật bằng đồng mình thỉnh từ Pháp về.  Bức tượng nặng 126 kg đã được đúc tại Việt Nam và mang về Pháp bởi họa sĩ Louis Rollet (1895-1988), cố giáo sư hội họa màu nước tại TCĐMTĐD.  Tượng được phỏng theo pho tượng đào được tại Đồng Dương, Quảng Ngãi, năm 1911 và hiện tại đang trưng bày tại BTLSTPHCM.

Văn Quân

Xem thêm