Hạ chí

Theo quan niệm xưa ngày Hạ chí là ngày nắng gắt , thường được điểm vào giờ chánh ngọ . Tuy nhiên chánh ngọ năm nay không nắng lắm…ánh sáng đủ để bấm máy lưu lại vài hình ảnh : Hoa-Điểu .

Kính mời diễn đàn xem vui!

Hoa Mộc Lan

Xem thêm