Gốm Hoa Lam

Mời các Bác xem chiếc bát Gốm Hoa Lam dòng kỹ thuật thế kỷ 14 .

Người đăng : Quang Ngọ

Xem thêm