Đối thủ của Tôn Ngộ Không

Có lần bàn với bác Hoa Mộc Lan về Tây Du Ký trên PMB, cuối tuần mời bác và DĐ xem vui hoạt cảnh mình tạm sắp xếp.

Văn Quân

Xem thêm