Chóe Ngư Long hý thủy men hồng

Chóe Ngư Long hý thủy men hồng
Gốm Mỹ Thiện, Châu Ổ
Niên đại: thể kỷ 20
Sưu tập: Lâm Dũ Xênh – Quảng Ngãi

Xem thêm