chén rượu ước … trường sinh

mến chào các bác

… cất giữ được cút rượu hồng linh chi đã lâu … nay xin mến tặng bác Tiến Long cùng các bác như một lời cầu chúc Trường sinh , Cát lộc … Bách lão

thân mến

annam

Xem thêm