Bộ tượng Nhật – Nguyệt

Bộ tượng Nhật – Nguyệt
Gốm: Cây Mai
Tượng ông Nhật cao 64cm; tượng bà Nguyệt cao 62cm.
Niên đại: thế kỷ 19
Sưu tập: Nguyễn Thanh Tuyền – Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm