Bình vôi gốm men ngà – Thế kỷ 18

Bình vôi gốm men ngà – Bát Tràng
Kích thước: Cao 32cm
Niên đại: Triều Lê Trung Hưng, Thế kỷ 18
Sưu tập: Hoàng Thanh Trung – Hải Phòng

Xem thêm