Âu Việt

Âu gốm Việt, D 18cm. Kính Diễn đàn xem vui.

Nguyễn Thiên Tộ

Xem thêm