‘Ao thu’ – Kính Diễn đàn thưởng ngoạn!

Kính mời Diễn đàn thưởng ngoạn 1 âu men trắng ngà thời Trần.
Cảm ơn các bác đã vào xem và nhận xét.
 
Người đăng: Lê Quang Hào

Xem thêm