Ấm men hoàng sa gốm Biên Hòa

Ấm Biên Hòa chế tác theo kỹ thuật ấm đất Nghi Hưng
Sản xuất giữa đầu thể kỷ 20
Môc triện Biên Hòa chữ Hán
Cao 22cm; đường kính miệng 10cm

Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm