Ấm gốm Việt tạo hình cực xinh

Một chiếc ấm gốm Việt tạo hình cực xinh, men rạn thời gian đầy gợi cảm.

Mời quý vị cùng thưởng ngoạn

Sưu tập: Nguyễn Thiện Tộ – TP. Hồ Chí Mình

Xem thêm