‘Trắng- ngà’ thân tặng bác Phong Lưu và các bác xem vui cuối tuần!

Bác Phong Lưu vất vả thiết kế lịch rất đẹp cho Diễn đàn… Thật không biết cám ơn ra sao, đành lôi vài món nho nhỏ ra hí hoáy chụp hình tặng bác và diễn đàn xem vui cuối tuần!

Gia Phúc

Xem thêm