Tĩnh …

Kính chào các bác

… mon men đến với thú chơi cây cảnh bonsai được hơn tháng … cây thì chưa đếm nổi 1 bàn tay vậy mà nay lòng đã xiêu còn hơn cây gặp bão ! xin được chia sẻ tri âm cùng bác N.T.Tộ và ACE trên diễn đàn một vài hình ảnh bonsai cùng sắc lam ‘ Huế ‘

Mến chúc các bác sức khỏe cát tường

thân mến

annam

Xem thêm