Nồi lẩu gốm Lái Thiêu

Nồi lẩu gốm Lái Thiêu
Đề tài: một số nguyên liệu nấu lẩu
Sản xuất: Lò Lâm Đào Xương làm giữa đầu thể kỷ 20
Kích thước: cao 18cm; đường kính miệng 22cm
Sưu tập: Đỗ Quyên – An Giang

Xem thêm