Nét đẹp thời gian

Lâu không lên diễn đàn nay muốn gửi tới các bạn một khuyên tai 4 vấu bằng chất đá Nephrite thuộc  văn hoá Phùng Nguyên nhân những ngày toàn dân ta đang kỷ niệm ngày giỗ Tổ , để thêm một lần tự hào về dân tộc về cội nguồn người Việt 

Phạm Tuấn Hà

Xem thêm