Lư hương men trắng – lục thế kỷ 15

Lư hương men trắng – lục thế kỷ 15
Niên đại : thế kỷ 15
Cao 23cm, đường kính miệng 18cm, trôn đế 13cm
Sưu tập: Hồng Trường – Hà Nội

Xem thêm