Lọ dáng nai đắp nổi Long Mã thượng hà đồ

Lọ dáng nai đắp nổi Long Mã thượng hà đồ
Gốm Bát Tràng
Kích thước: cao 36cm; miệng 6cm; đáy 11cm
Niên đại: thế kỷ 19, thời Nguyễn
Sưu tập: Vũ Tấn – Hà Nội

Xem thêm