Kỷ vật Biên Hòa, thân tặng bác Đỗ Quyên, Phong Lưu và Lê Quang Hào

Theo mình biết, chỉ có bác Hào hút thuốc, nhưng cả ba người đều mê gốm Biên Hòa và là trong số những người khởi xướng/cổ động phong trào sưu tầm gốm Nam Bộ.  Phong trào thu hút nhiều người, trong đó có mình.  Mời các bác và DĐ xem một trong những thành quả của sự đam mê.

Văn Quân

Xem thêm