Hũ gốm Biên Hòa

Hũ có nắp gốm Biên Hòa
Cao 34cm; đường kính đáy 10cm 
Sản xuất giữa thế kỷ 20
Sưu tập: Viên Thông Đường – Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm