Gốm Bát Tràng kính mời quý vị thưởng ngoạn

‘Gốm Bát Tràng’ cái tên nghe thật giản dị, thân quen với mọi người dân đất Việt… 
Vậy mà kiếm mãi mới được 1 bản nho nhỏ, đồ chơi xinh xinh, kính các bác xem vui!

Kính!
Gia Phúc

Xem thêm