‘Đường Việt’. Thân tặng Thôn Dã phu Lão đệ và Diễn đàn…

Ngắm hình xưa mà lòng dạ…bồi hồi (hì hì)
Mời Diễn đàn cùng thưởng ngoạn cuối tuần.
 
Lê Quang Hào

Xem thêm