‘ĐẾ & ĐỒ’ kính DĐ xem vui!

‘Không đế đố mà làm nên’… hì hì, kính các bác xem vui ‘ĐẾ dưới Đồ’ hoặc ‘Đồ trên Đế’…

Cám ơn các bác ghé xem!

Kính!

Gia Phúc

Xem thêm