Dâng Sen hướng Phật!

Ngày đầu tháng có đóa sen trắng tinh khôi dâng lên Đức Phật để tỏ lòng thành kính! Mời các Bác chiếm bái!

Vương Chí Sình

Xem thêm