Chậu đắp nổi 3 tầng hoa văn

Chậu đắp nổi 3 tầng hoa văn
Gốm Bát Tràng
Kích thước: cao 12cm; miệng 23cm; đáy 13cm
Niên đại: thế kỷ 19, thời Nguyễn
Sưu tập: Vũ Tấn – Hà Nội

Xem thêm