Cặp bình gốm Lái Thiêu

Cặp bình gốm Lái Thiêu đăng đối
Giai đoạn sản xuất: Khoảng đầu thập niên 40 TK 20
Đề tài: người, ngựa, sơn thủy
Cao: 64cm

Sưu tập: Đỗ Quyên

Xem thêm