Bình ngũ sắc đề tài tùng hổ

Bình ngũ sắc gốm Lái Thiêu
Giai đoạn sản xuất: thập niên 50 TK 20
Đề tài: tùng – hổ
Cao 44cm

Sưu tập: Đỗ Quyên

Xem thêm