Đôi nét về Nhà sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền

 

Nhà sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền hiện là thạc sĩ, giảng viên Trường Đại Học Thủy Lợi Tp.HCM. Trong quá trình sưu tập, Ông được biết đến nhiều với Bộ sưu tập men lam sứ Huế (đồ sứ ký kiểu). Ngoài ra, ông còn sưu tập gốm sứ Trung Hoa, gốm Chu Đậu và đặc biệt là sở hữu Bộ sưu tập tín ngưỡng gốm Nam Bộ rất phong phú, giá trị. Chuyên mục này giới thiệu đến cộng đồng bài viết và một số hiện vật trong Bộ sưu tập gốm Nam Bộ của ông.

 

Nhà sưu tập Nguyễn Thanh Tuyền - Tp Hồ Chí Minh
Mobile: 0903.842 050

 

 

Xem thêm
    'Trở thành một thương gia thật không dễ dàng, bạn cần sự tin cậy, khả năng thực hiện các đánh giá khôn ngoan và có đạo đức.' (Nhà buôn cổ vật William Chak)
    website statistics