Nhà sưu tập: Hồng Trường - Hà Nội

Nhà sưu tập Hồng Trường là một trong số rất ít phụ nữ Việt Nam đam mê cổ ngoạn. Với một tình yêu gốm Việt sâu sắc và một nhãn quan tinh tế, Hồng Trường hiện sở hữu 1 BST gốm Việt phong phú, chất lượng bao gồm gốm Hán - Việt, gốm Lý - Trần, gốm Chu Đậu và gốm Bát Tràng. Đặc biệt, các cổ vật của chị luôn được chủ nhân trân trọng, trưng bày khoa học, ngăn nắp và có tính mỹ thuật cao...
Mobile: 0913.225 225

Xem thêm
    'Trở thành một thương gia thật không dễ dàng, bạn cần sự tin cậy, khả năng thực hiện các đánh giá khôn ngoan và có đạo đức.' (Nhà buôn cổ vật William Chak)
    website statistics