Nhà sưu tập Bùi Lòng Quân (Lê Thị Minh Tâm - Hà Nội) được biết đến như là một trong số rất ít phụ nữ Việt Nam đam mê cổ ngoạn. Bùi Long Quân sưu tập không nhiều, nhưng đa số các hiện vật của chị là những gốm Việt chọn lọc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt và có tính mỹ thuật cao...

Bùi Long Quân bên bộ sưu tập gốm Việt.
Mobile: 0917 00 6789

Xem thêm
    'Trở thành một thương gia thật không dễ dàng, bạn cần sự tin cậy, khả năng thực hiện các đánh giá khôn ngoan và có đạo đức.' (Nhà buôn cổ vật William Chak)
    website statistics